solidarnoscpniowek.cba.pl
solidarnoscpniowek.cba.pl


Zapraszamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  ofertą  wczasów na 2014  rok.

szczegóły...
sg

ss

sk

Wiadomości

Biuletyn informacyjny

11 kwiecień 2014

biuletyn
     więcej...


 
Na podstawie Porozumienia z dnia 8 listopada 2012 r. pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW S.A...


30 styczeń 2014

notatka
     więcej...


 
W związku z próbą zaostrzenia kryteriów przyznawania premii motywacyjnej i zadaniowej przedstawiliśmy Zarządowi JSW S.A. uzgodnione stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych w tej sprawie.....


23 styczeń 2014

jsw1
     więcej...


 
W wyniku ostatnich decyzji Zarządu JSW S.A., które naruszają prawo pracy pracowników JSW S.A. reprezentatywne organizacje związkowe wystosowały List otwarty do wicepremiera Janusza Piechocińskiego....


23 styczeń 2014

jsw1
     więcej...


 
Wezwanie Zarządu JSW S.A. do rokowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW S.A....


23 styczeń 2014

jsw1
     więcej...


Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie umów o pracę...

14 styczeń 2014

solmini
     więcej...


Odpowiedź Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A. na list z dnia 10.12.2013...

20 grudzień 2013

solmini
     więcej...


 
Pismo Zarządu do Zakładowych Organizacji Związków Zawodowych...


20 grudzień 2013

jsw1
     więcej...


Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW...

20 grudzień 2013

list do ministra
     więcej...COPYRIGHT S.K.